Сервиз на климатици от Солар Клима София.Цени за услуги:продажба, лизинг, монтаж, демонтаж, сервиз,зареждане, преместване и профилактика на климатици.Продажба и монтаж на климатици 2021 и сервиз на климатични системи.
солар клима върни климатик
  
fujitsu general limited japan

Фирма "СОЛАР КЛИМА ЕООД" е оторизирана за сервизна дейност на климатици!


емонти на всички предлагани марки климатици
астройки(дистанционно управление и климатици)
ареждане и дозареждане с хладилен агент
 /фреон R22,R410,R407/
есечно и годишно техническо обслужване
(профилактика на климатик/климатици)
аранционно и извънгаранционно
сервизно обслужване на климатична техника
*Посещение и диагностика на място
на дефектирали климатици - 25лв.

*Цялостна профилактика на климатична инсталация
*Смяна на компресор на климатик
*Смяна на четирипътен вентил на климатик
*Смяна на кранове на климатик

*Преместване на вътрешно и външно тяло
*Удължаване  на тръбен път на климатик
*
Смяна на електроника на вътрешно и външно тяло на климатици
*Демонтаж на климатици
*Удължаване на гаранционния срок на климатици

Дистанционни климатици Климатици DAIKIN Климатици GENERAL FUJITSU JAPAN Климатици GREE Климатици KAISAI Климатици MITSUBISHI ELECTRICКлиматици LG

 

Основни характеристики на влажния въздух

Всеки един климатик на практика извършва промяна на въздуха който засмуква от помещението и променяйки неговите параметри го връща в същото помещение. Нека да видим кои са тези параметри.

Всеки въздух, който съдържа пара се нарича влажен въздух. Във въздуха винаги съществува пара, затова в природата няма абсолютно сух въздух. Така че:

Влажен въздух = сух въздух + пара

За сух въздух се счита идеалния газ в инертната термодинамика. Парата във влажния въздух има ниски парциално наляган (обикновено няколко десетки милиметра живачен стълб), но има голям специфичен обем, което може да се счита за идеален въздух в инертните пресмятания. Влажният въздух може да се вземе за пример на смес от газове и може да бъде описано с уравнението на идеалния газ, т.е.

P ν = RT или PV = mRT

където:

P налягане на газа (Pa)

ν специфичен обем на газа (m³/kg)

T термодинамичната температура на газа (K)

G общата маса на газа (kg)

V обем на газа (m³)

R константа на газа, зависи от природата на газа (J/kg.K)

Сух въздух: Ra = 287 J/kg.K

Пара: Ra = 461 J/kg.K

 

 

Параметри които характеризират мощността на климатика в режим на отопление

Често пъти, особено в режим на топло, много потребители на климатици, а и много сервизни техници не могат да установят има ли проблем климатикът или няма.

Истината е, че честo пъти климатикът духа студено, а реално няма никакъв проблем и работи на пълно според физичните закони, за жалост не според очакванията на клиента. Започва се едни „Наливния на хладилен агент (фреон) и крайният резултат е трагичен. Ще се постарая да внеса малко яснота по този въпрос.

Основен параметър на климатиците е хладилна и топлинна мощност. Тя се дава по спецификация и се отбелязват във Ватове или Btu. (Британски Топлинни Единици)

1Btu=3,41x 1W

Тъй като климатиците служат да затоплят или охладят въздуха в помещението и чрез него всички околни предмети (стени, тавани, мебели и др.) то топлоносителят се явява самият въздух в помещението и изменението на неговата енталпия (потенциала на топло съдържание) характеризират отдадената мощност на климатика в помещението. Изменението на това топло съдържание се изразява в изменение параметъра температура на същия този въздух а именно Δt=t1- t2

Мощността отдавана от климатиците е : Q=mвз.cвз. Δ (t1-t2)

Където :

 • t2 температура на засмуквания входящият въздух.
 • t1 температура на издухвания изходящият въздух.
 • cвз Специфичен топлинен капацитет на въздуха: Това е параметър характеризиращ въздуха и може да го приемем за константа и е

cвз= 1.0006kJ/(Kg.k)

 • mвз Масов дебит на въздуха: Това е параметър който характеризира какво количество въздух преминава за час през климатиците (обикновено се дава в м3/min., m3/h) но се свежда до kg/h . Това количество въздух зависи от скоростта на която сме оставили климатика да духа (Колкото е по силна толкова повече въздух прекарваме през вътрешното тяло на климатиците) и от съпротивлението на филтрите тоест колко често сме ги почиствали. Ако климатика е с почистени филтри и духа с максималната скорост може да приемем и , че този параметър е константа.

От всичко казано до тук ,тъй като mвз и cвз са константи следва, че отдадената мощност на климатика е пропорционална на разликата която прави между входящия и изходящия въздух, а не с каква температура духа или наляганията които се отчитат по манометъра на смукателната тръба (налягане при кондензация). Тези измервания сами идват на мястото си (тоест такива каквито ги очакваме) ако засмукваме въздух с около 20 Co

Но от тук следва и естественият въпрос  колко трябва да е Δ t (t1-t2) при климатиците

Максималната температура t1 на издухвания въздух от климатиците се ограничава по хигиенни  съображения. За промишлени сгради , в които въздухът се подава на височина H по голяма от 3,5 метра от пода максималната температура е 60 Co. В обществени сгради с височина по малка от 3,5 метра от пода, типичните помещения в които се монтират климатиците, въздухът който излиза от тях не трябва да надхвърля 45 Co . От тук и идват първите ограничения големината на Δt.

Комфортната температура в едно помещение е около 20-23 Co, a това е и температурата на засмукваният въздух (t2 обикновено малко по висока 23-25 Co от стайната защото частично се и засмуква и изходящ от климатика въздух) и поради това климатиците се проектират с такъв дебит на въздуха на максимална скорост, че:

 

Δ t=t1-t2 ≈ 20 Co

 

До тук изглежда добре, това означава , че климатика ще духа с  40-45 Co  което е топло но какво става когато в стаята е 10-15 Co ? .

От изложеното по горе се вижда,  че при проектирано Δ t ≈ 20 Co при максимална скорост на въздуха климатиците ще духат 30-35 Co , но тъй като това е температура по ниска от тази на човешкото тяло ние хората я усещаме като студена струя въздух и това не ни харесва. Но климатиците независимо , че духат „студено” те затоплят въздуха в стаята и отдават своята проектна мощност.

Но тази проектна мощност на климатиците  се дава при 7Co на външният въздух. Какво става когато външната температура е -5 Co? Мощността пада с 30-40% (Все пак климатиците са термопомпи им трябва топлина от вън която да изпомпят вътре), а това води след себе си   Δ t≈ 12 Co , Δ t≈ 15 Co  което води до още по ниска температура на издухвания въздух  а това е още по неприятно но уви нищо не може да се направи . Всъщност не е съвсем така  може да се предприемат някои неща при използването и закупуването на климатиците!

 

Влизане в режим (defrost) размразяване.

Външното тяло на климатици те Haier влизат в режим (defrost) размразяване, когато са спазени следните условия.

 • Компресора на климатика да е стартирал и работил поне 10 минути в режим (heating mode) отопление.
 • Компресора на климатика да е работил 45 минути в режим (heating mode) отопление акумолативно (примерно 20 минути, спира, 20минути спира и така на татък), от последният (defrost) размразяване.
 • И 2 минути ТЕ (defrosting sensor) на външният топлообменник и ТА (outdoor ambient temperature sensor) за измерване на температурата на околния въздух да са отчели температури при които да са в сила следните зависимости.

TE≤C×TA-α

-15 С°C×TA-α≤-5 С°

 

Където коефициентите С и α са следните.

 1. При околна температура TA≥0 С°коефициент C=0.6
 2. При околна температура TA<0 С°коефициент C=0.8
 3. Коефициент α= 6 задава се софтуерно от производителя от 4 до 8

 

Честота на режима (defrost) размразяване

Повтаряемостта на режима на размразяване в инверторните климатици Haier зависи от ТЕ (defrosting sensor) сензора на външният топлообменник и ТА (outdoor ambient temperature sensor) сензора за измерване на температурата на околния въздух да са отчели температури при които да е в сила следната зависимост.

 • Когато -15 С° ≤C×TA-α, тогава Влизане в режим (defrost) размразяване климатикът не започва по рано от 45 минути.
 • Когато C×TA-α <-15 С°, тогава Влизане в режим (defrost) размразяване климатикът не започва по рано от 65 минути.
 • Преди да започне (defrosting) размразяването , компресора на климатика спира за една минута , външният вентилатор работи още 50 секунди и спира, и четерипътният вентил изключва.
 • Кoкомпресора стартира 60сек на малки обороти (примерно 60Hz) и после си ги завишава (примерно 88Hz)

 

По време на (defrost) размразяване защитата по ток и прегряване на компресора в климатика функционират нормално. Ако сработят климатикът ще тръгне след 3 минути но, ако го направи три пати последователно ще спре и индицира грешка.

 • Когато температурата на външният топлообменник ТЕ (defrosting sensor) сензора отчете 7 С° за 80 секунди.
 • Когато температурата на външният топлообменник ТЕ (defrosting sensor) сензора отчете 12 С° за 5 секунди.
 • След изтичане на 9 минути от стартирането на компресора на климатика в режим размразяване.

 

 • След излизане от режим (defrost) размразяване компресора спира, външният вентилатор стартира, след 50 секунди четерипътният вентил превключва и след 60 компресора на климатика заработва в режим отопление.

 


        Вентилационни системи:                     Нашият адрес:                  Кредит енергийна ефективност:
Вентилационни системиКредит енергийна ефективност

Всички цени са в Български лева и с включен ДДС 20% без монтаж до 3м.разтояние м/у вътрешно и външно тяло.Пазара на климатици е динамичен- съществуват и други модели.За да получите повече информация и консултация при избор на климатик свържете се с нас.

Тел./факс: 02/986-16-65  

GSM: 0885/84-78-66              GSM: 0878/84-78-66

  e-mail:solar_klima@abv.bg

Copyright © Доставка и монтаж на климатици 2021
Климатици от СОЛАР КЛИМА ЕООД
.